Karmapad

Gjälva karmapat peetakse esimeseks tunnistatud taassündivaks Tiibeti laamaks. Tema on tuntud kui suurim meditatsioonimeister – „Tiibeti joogide kuningas”. Suure kaastunde tõttu kehastub ta pärast surma iga kord uuesti kõikide olendite hüvanguks. Mitu elu järjest ilmus ta Indias kui suur joogi, siis aga 17 korda järjest sündis ta Tiibetis.

Continue reading

Karma kagjü koolkond

Karma kagjü traditsioon on üks neljast Tiibeti budismi suurimast koolkonnast. Kuna see on otsese suulise ülekandne liin, siis kõige rohkem väärtustatakse meditatsiooni ning vahetu suhtlus õpetajaga võimaldab kogeda otseselt ja täielikult meele loomust.

Continue reading

Mis on budismi erinevad suunad?

Buddha andis juhendeid kolme tüüpi inimestele. Need, kelle sooviks oli vältida kannatust, said teada põhjuse ja tagajärje seadusest. See koolkond on tänapäeval tuntud kui “Väike Tee” (skr hinajaana) või “Vanemate Koolkond” (skr theravaada). Need, kes püüdsid teha rohkem teiste heaks, kuulsid õpetust kaastundest ja tarkuse arendamisest (“Suur Tee”, skr mahajaana).

Continue reading

Mis on karma?

Karma tähendab põhjust ja tagajärge. See ei tähenda saatust. Mõistmine, et igaüks vastutab enda elu eest, teeb võimalikuks positiivsete muljete teadliku genereerimise.

Continue reading

Milles seisneb Buddha õpetus?

Buddha õpetus selgitab, mis on tegelik tõde ning mis on ainult suhteline. Selle arusaamine võimaldab meil jõuda pideva õnne kogemiseni. Budismis pole dogmasid ning seetõttu ta on avatud igat tüüpi küsimustele.

Continue reading

Kes on Buddha?

Buddha Šakjamuni sündis Põhja-Indias umbes 2500 aastat tagasi. Pärast pikki otsinguid olles sügavas meditatsioonis ta mõistis meele loomust ja saavutas valgustumise.

Continue reading

Laama Ole Nydahl

Laama Ole Nydahl ja tema abikaasa Hannah olid 16-nda gjälva karmapa esimesed lääne kultuuriruumist pärit õpilased. Nad tutvusid Tema Pühadusega 60-ndate aastate lõpus Nepaalis oma mesinädalate ajal. Suheldes pidevalt oma õpilastega laama Ole jagab oma teadmisi Teemanditee budismi meetoditest ja eesmärkidest.

Continue reading

Šerab Gjaltsen Rinpotše

Maniva Šerab Gjaltsen Rinpotše on kagjü koolkonnas väga austatud laama. “Maniva” tiitli antakse meistritele, kes teevad Bodhisatva Armastavate Silmade meditatsiooni (skr avolokitešvara) ning on kordunud vähemalt ühe miljardi jagu OM MANI PEME HUNG mantrat.

Continue reading