Mis on budismi erinevad suunad?

Buddha andis juhendeid kolme tüüpi inimestele. Need, kelle sooviks oli vältida kannatust, said teada põhjuse ja tagajärje seadusest. See koolkond on tänapäeval tuntud kui “Väike Tee” (skr hinajaana) või “Vanemate Koolkond” (skr theravaada). Need, kes püüdsid teha rohkem teiste heaks, kuulsid õpetust kaastundest ja tarkuse arendamisest (“Suur Tee”, skr mahajaana).

Nendele aga, kellel oli tugev usaldus enda ning ka teiste budaloomuse vastu, Buddha õpetas Teemanditeed (skr vadžrajaana). Siin ta ilmus valgus-energia vormidena või siis kandis otseselt üle oma valgustatud vaate teadlikuse vooluna. Selle kõrgeima taseme sihiks on täiuslik meele areng – Suure Pitseri (skr mahamudra) spontaanne pingevabadus.

Teemanditee Budismis me õpime nägema maailma rikkast ja enesevabastavast vaaternurgast. Selle meditatsioonid arendavad sügavat sisemist rikkust ning toovad ebatehisliku ja stabiilse meele seisundi, milles iga valgustatud aktiivsus saab avaneda.