Karma kagjü koolkond

Karma kagjü traditsioon on üks neljast Tiibeti budismi suurimast koolkonnast. Kuna see on otsese suulise ülekandne liin, siis kõige rohkem väärtustatakse meditatsiooni ning vahetu suhtlus õpetajaga võimaldab kogeda otseselt ja täielikult meele loomust.

Buddha Šakjamuni õpetas karma kagjü meetodeid enda kõige lähedamastele õpilastele. Need meetodid olid hiljem edasi antud India mahasiddhade, Tilopa, Naropa, Maitripa, ja kuulsate Tiibeti joogide Marpa ja Milarepa kaudu. 12. sajandil munk Gampopa andis õpetusi esimesele gjälva karmapale, kelle õnnestunud teadlikud taassündimused on suutnud jätta õpetusi elavaks ja jõuliseks tänapäevani.

Tänapäeval suured tiibeti õpetajad (laamad) nagu Tema Pühadus 17. karmapa Trinle Thaje Dordže ja Šamar Rinpotše annavad üle seda katkestamatut traditsiooni, rännates läbi paljude kaasaegsete karma kagjü Teemanditee budismi keskuste üle maailma ja pakuvad praktilisi õpetusi, mis on rakendatavad igapäevaelus.